Spory a insolvence

„Nesoudíme se zbytečně.“

S úspěchem jsme zastupovali tuzemské i zahraniční klienty ve velkých i menších sporech, včetně arbitráží, stejně jako v celé řadě správních řízení. Zastupovali jsme též věřitele i dlužníky ve všech fázích a formách insolvenčního řízení a reorganizací.

Úspěšné projekty a významní klienti:

Technistone logo
Photomate logo
Bruno Paul
  • Zastupování žalovaného v soudním řízení ve věci nároku z titulu tvrzené předsmluvní odpovědnosti ve výši převyšující 10 mil. Kč.
  • Zastupování člena vrcholového managementu v řízení o neplatném ukončení pracovního poměru s následným vyplacením nároku na úhradu ušlé mzdy v částce převyšující 10 mil. Kč.
  • Zastupování obviněného v trestní kauze související s EU fondy.
  • Zastupování významné pivovarnické skupiny v řízení ohledně nároků z licenční a distribuční smlouvy proti litevské společnosti ve výši přesahující 50 mil. Kč.
  • Právní podpora věřitelů v rámci reorganizace výrobce v oblasti automotive, včetně analýzy reorganizačního plánu.
  • Reorganizace nadnárodního výrobce tiskařských strojů v insolvenční situaci, včetně přípravy reorganizačního plánu.
  • Zastupování majoritního věřitele a investora při ovládnutí přední české hutní společnosti v rámci reorganizace podle insolvenčního zákona.
  • Zastupování místní samosprávy v řízení na neplatnost smluv uzavřených předchozím vedením města.
  • Zastupování klienta v řízení o vypořádání společného jmění manželů v hodnotě desítek milionů Kč.
  • Zastupování obviněného v trestní kauze ROP Severozápad.