Pracovní právo

„Staráme se o vaše lidské zdroje.“

Zajišťujeme kompletní pracovněprávní poradenství, a to jak pro zaměstnavatele, tak i pro zaměstnance.

Úspěšné projekty a významní klienti:

Bonami logo
Bruno Paul logo
Work-links logo
Grason logo
  • Poradenství členovi statutárního orgánu zahraničního distributora náhradních dílů při vyjednávání o podmínkách ukončení pracovního poměru s následným vyplacením odstupného ve výši přesahující 500.000 EUR.
  • Poradenství zaměstnavateli v souvislosti se zajištěním výkonu práce zahraničními pracovníky v době nouzového stavu.
  • Nastavení procesu poskytování zdravotní péče zaměstnancům.
  • Zastupování klienta při řešení otázek platby minimální mzdy zaměstnancům (řidičům) uplatněných celními orgány SRN.
  • Poradenství při zavádění režimu práce z domova (home office) dle českých právních norem.
  • Řešení nároků uplatněných zaměstnanci z titulu nemoci z povolání.
  • Zastupování člena statutárního orgánu při předčasném ukončení výkonu funkce z důvodu ztráty důvěry ovládající osoby.
  • Analýza a zavedení modelu přidělení zaměstnance k jinému zaměstnavateli pro pracovní portál.
  • Zastupování klienta (zaměstnance) při uplatnění nároku z titulu sjednané konkurenční doložky, včetně dovolacího řízení.
  • Poskytování právního poradenství při vyjednávání smluvních podmínek s agenturou práce.